vr. dec 8th, 2023

De lorazepama anxiolytisch die gewoonlijk onder de handelsnaam wordt verkocht Orphidaalis een medicijn dat alleen kan worden ingenomen met recept vorige, en kan er meerdere veroorzaken bijwerkingen. De Ataxi Het is een van hen.

Als we kijken naar de verwachting van Lorazepam of Orfidal 1mg tabletten, zien we dat ataxie verschijnt als een mogelijke bijwerking die optreedt in een “veel voorkomend” bij patiënten die het nemen.

Wat is ataxie? In het prospectus zelf wordt het geclassificeerd als een stoornis van het zenuwstelsel, wat motorische incoördinatie en spraakproblemen veroorzaakt. Dat maakt dat mensen hebben loopproblemenevenwicht bewaren of handbewegingen coördineren.

Ataxie is het gevolg van een schade aan het cerebellumhet deel van de hersenen dat regelt spier coördinatie. Naast het gebruik van lorazepam kan ataxie ook worden veroorzaakt door alcoholmisbruik, beroerte, hersendegeneratie of multiple sclerose, of tumoren.