za. mrt 2nd, 2024

De Spaans Agentschap van Voedselveiligheid en voeding (AESAN OA) heeft een verklaring afgegeven waarin mensen worden gewaarschuwd allergie naar pinda’s van de commercialisering van zoetstof erythritolVan het merk Orinocowaarin de pinda allergeenniet inbegrepen in de gelabeld.

“Als maatstaf voorzichtigheidwordt het aanbevolen aan die mensen met allergie tot pinda’s die misschien de Product hierboven vermeld in hun huizen onthouden van het consumeren ervan“, adviseert de organisatie via deze informatieve nota.

getroffen gemeenschappen

is van hemzelf geweest bedrijf die, via het systeem van zelfbeheersingheeft dit geconstateerd afwijking en de overgedragen incidentie aan de bevoegde autoriteiten: “Volgens de beschikbare informatie is de eerste distributie geweest aan de autonome gemeenschap van Madridhoewel het niet uitgesloten is dat er herverdelingen plaatsvinden naar andere gemeenschappen autonoom. Deze informatie is overgedragen aan de bevoegde autoriteiten van de autonome gemeenschappen via het gecoördineerd systeem voor snelle informatie-uitwisseling (SCIRI) om de opname van de getroffen producten van de distributiekanalen commercialisering“, meldt het Spaanse autonome orgaan.

Het gaat over erythritol-zoetstof gedistribueerd door het merk Orinocoeen product verpakt in plastic zakken 250 gram en waarvan het lotnummer overeenkomt met de Ik geef-Ery240123 / ik geef-Ery 250123. Verwijzend naar vervaldatumdit is vastgesteld voor de 31 januari 2025 voor beide partijen.