wo. nov 29th, 2023

Een dag nadat de doktersstaking in Catalonië was afgeblazen, hebben de regering en het PSC (33 afgevaardigden) een overeenkomst goed te keuren nieuwe budgetten, dat zal een boost zijn voor de Ministerie van Gezondheid. Het zal dus toenemen met 1.284 miljoen de begroting van deze afdeling, iets wat de ‘wethouder’ Manel Balcells twee maanden geleden al voluit had toegezegd sanitaire onrust. Het totale budget van Salut zal zijn 12.212,8 miljoen en eerstelijnszorg zal de belangrijkste begunstigde zijn en 2.100 miljoen ontvangen.

Volgens het pact tussen de regering en de socialisten zou dit akkoord moeten dienen om “nadruk” te leggen op de kwetsbare groepen, “consolideer de maatregelen van emotioneel welzijn” en vooral aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren en adolescenten, verminderen de wachtlijsten, beheren van de “groeiende vraag”, ingegeven door de veroudering van de bevolking en “verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en beloning” van oa toiletten.

Bovendien zou het pact ook een verhoging van het gewicht van de eerste zorg in het totale gezondheidsbudget tot het bereiken van 24% door de toewijzing van 2.100 miljoen in dit gebied. Daarmee wordt de langverwachte 25% bereikt: het percentage van de totale gezondheidszorg dat volgens de WHO naar de eerste lijn zou moeten gaan.

Het pact streeft er ook naar om geleidelijk de harmonisatie van salaris en arbeidsvoorwaarden van alle professionals in de volksgezondheid, aangezien momenteel degenen die werken bij het Institut Català de la Salut (ICS) zijn bijvoorbeeld slechter dan die van degenen die in de siscat (geregelde gezondheid).

Overheid en PSC zijn het ook eens met 30 miljoen toenemen van euro het budget toegewezen aan de geestelijke gezondheid en verslavingen wat onder andere inhoudt het vergroten van het aantal plaatsen in dagziekenhuizen en het inzetten van de zelfmoordpreventie, onder andere maatregelen. Daarnaast anderen 30 miljoen zal zijn om te versterken volksgezondheidsbeleid om het personeel uit te breiden (tot 485 extra professionals) de Agentschap voor de volksgezondheid van Catalonië (Aspkat).

Wat betreft de wachtlijsten, 50 miljoen zal gaan om ze te verlichten. Daarnaast is het ook de bedoeling om het aantal gespecialiseerde gezondheidsopleidingsplaatsen, zoals die in de huisartsgeneeskunde en de gemeenschapsgeneeskunde, uit te breiden en door te gaan met de invoering van wet 12/2022 inzake mondgezondheid. Daarnaast overweegt het pact ook de verbetering van de uitrusting en infrastructuur van het volksgezondheidssysteem.

Pact tussen de regering en ‘communs’

Maar behalve de PSC heeft ook de regering ingestemd In Comú Podem (acht afgevaardigden) nog een reeks punten op het gebied van gezondheid om de begrotingen af ​​te sluiten, zoals een minimale verhoging van 279 miljoen van de begroting van de eerste zorg, van welke 100 miljoen ze zullen het verbeteren toegankelijkheid met als doel, voor het einde van 2023, dat “alle mensen die het nodig hebben zullen zijn bijgewoond in vijf dagen of minder” door uw huisarts. Daarnaast is een ander doel het beëindigen van de bureaucratie die de werkdag van huisartsen teistert: zo tijdelijke arbeidsongeschiktheid (IT) Ook vanuit ziekenhuizen zullen ze worden verwerkt.

Tegelijkertijd gaat er zo’n 400.000 euro naar de aanhoudende covid en nog eens 20 miljoen, om steunmaatregelen voor de jeugd- en jeugdpsychiatrie zoals het zelfmoordpreventieplan, de zelfmoordpreventietelefoon of de samenwerking tussen administraties. een spel van 40,8 miljoen zal bestemd zijn voor de inzet van de wet 12/2022 van orale gezondheid en nog eens 350.000 euro gaat naar het vergroten van de capaciteit van het openbare systeem om transoperaties bij te wonen, waarvoor momenteel een lange wachtlijst bestaat.

Nog eens 30 miljoen zal worden gebruikt om de inzet van de Agentschap voor Volksgezondheid van Catalonië; 50 miljoen voor wachtlijsten verminderen; en een plan voor ziekenhuizen en eerstelijnszorgcentra om apparatuur en infrastructuur te verbeteren.