do. dec 7th, 2023

Er is een voor en na in het leven van iemand die een ernstig verkeersongeval heeft gehad met blijvende gevolgen. Voor het eerst zal het Departement van Binnenlandse Zaken, in samenwerking met het ‘departement’ Sociale Rechten, deze slachtoffers en hun families begeleiden in een baanbrekend programma, bekend onder de naam ‘Invictes’. De nieuwe dienst wil bevordering van persoonlijke autonomie en onafhankelijk leven van verkeersslachtoffers met ernstig letsel, in een situatie van handicap, evenals het helpen van gezinnen om de nieuwe fase het hoofd te bieden.

De minister van Binnenlandse Zaken, Joan Ignasi Elena, vindt een dergelijke dienst essentieel, omdat “slachtoffers van verkeersongevallen zijn onze verantwoordelijkheid, evenals de nasleep en de gevolgen die daaruit voortvloeien”. Dat heeft de ‘wethouder’ van Drets Socials, Carles Campuzano, op zijn beurt benadrukt sociaal beleid is niet exclusief voorbehouden aan het afdelingshoofdmaar van de regering als geheel, en “dit is een heel goed voorbeeld”.

Begeleiding van slachtoffers en nabestaanden

Het doel van ‘Invictes’ is om te helpen bij het herstel van de persoonlijke autonomie en het onafhankelijke leven van de slachtoffers van mensenhandel die zijn geweest in een situatie van handicap. Hij wil ook het gezin begeleiden zodat ze de beperkingen die het gevolg zijn van de gevolgen, handicaps en blijvende of tijdelijke moeilijkheden van hun familielid, aanvaarden en adequaat weten te beantwoorden. En ten slotte, werk samen met de sociale omgeving van de getroffen persoon om hun inclusie, erkenning en persoonlijke waarde te bevorderen met al hun mogelijkheden en beperkingen als gevolg van het verkeersongeval.

Volgens de eigenaar van Drets Socials gaat het om een innovatief programma, in samenwerking met entiteiten en daarom “gedaan vanuit de efficiëntie, nabijheid en warmte die de derde sociale sector kenmerkt, aangezien de organisaties voor het grootste deel worden gepromoot door dezelfde mensen met een handicap en hun families & rdquo;.

Service aangeboden door sociale entiteiten op het grondgebied

De dienst is sinds januari in gebruik en wordt geleverd door vijf sociale entiteiten in het hele land, gecoördineerd door de particuliere stichting ECOM, met een schenking van bijna € 650.000. Het multidisciplinaire team bestaat uit twee professionals op het gebied van sociale interventiezoals maatschappelijk werkers, psychologen, sociaal opvoeders of ergotherapeuten; en door een coördinerend persoon.

Het project zal dienen zodat “slachtoffers weer autonome mensen worden binnen hun omgeving en hun levensproject kunnen herbouwen”, aldus Viviana Bendicho, van ECOM, een federatie die meer dan 120 entiteiten samenbrengt die zich al jaren inzetten voor de verdediging van de rechten van mensen met fysieke en/of organische handicaps.

Aan de andere kant herinnert Lourdes Andreu van de Catalaanse Vereniging van Cranioencephalic and Cerebral Traumas (TRACE) eraan dat ‘Invictes’ een kwestie is van lang opgeëiste rechten voor de ernstige slachtoffers van mensenhandel, voor hun families en voor de groep verenigingen die hen hebben vertegenwoordigd”.

Hoe kunnen ‘Invictes’ helpen?

‘Invictes’ zal onder andere coördineren met de Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes d’Accidents de Trànsit (SIAVT), met de verenigingen van verkeersslachtoffers en met de medische referentiediensten in de verschillende territoriale gebieden.

Bovendien zal het worden uitgewerkt een behoefterapport van de zwaargewonde en een route naar een autonoom en onafhankelijk leven. De dienst zal ook informatie en oriëntatie aan het slachtoffer en zijn gezin voor de nieuwe situatie als persoon met een handicap: uit te voeren procedures, bestaande uitkeringen en middelen, begeleiding en financiële informatie, of advies over hoe de woonomgeving kan worden aangepast in termen van architecturale en communicatieve barrières.

Uiteindelijk bepaalt het project drie actiegebieden. Aan de ene kant de meer persoonlijke omgeving van het slachtoffer van mensenhandel, zodat ze hun emotionele toestand, hun autonomie en hun levensproject kunnen herstellen. Ten tweede, de bekende omgeving, met speciale aandacht voor mantelzorgers, om hen kennis en vaardigheden bij te brengen voor zorgactiviteiten en -taken. En de sociale omgeving waarmee de persoon met restverschijnselen zich verhoudt om een inclusieve en inclusieve omgeving.