zo. apr 2nd, 2023

Australië zal toestaan, van volgende 1 juli het gebruik van medicijnen die twee psychedelische drugs bevatten: de psilocybine (aanwezig in de zogenaamde hallucinogene paddestoelen) en de MDMA (bekend als extase) om respectievelijk de te behandelen resistente depressie en de posttraumatische stress. Australië wordt zo de eerste land ter wereld bij het goedkeuren van het gebruik van psychedelica in gerichte therapieën (d.w.z. onder medisch toezicht) om deze twee aan te pakken psychische aandoeningen.

De Administratie van therapeutische goederen (TGA) heeft een verklaring afgegeven dat beide stoffen door mogen worden voorgeschreven “specifiek gediplomeerde psychiaters voor de behandeling van sommige psychische aandoeningen.” Er zijn “onvoldoende bewijs van potentieel voordeel voor sommige patiënten,” beveilig het document. De covid-pandemie en de gevolgen daarvan toename van psychische aandoeningen heeft de noodzaak onthuld om vooruitgang te boeken in andere therapieën dan de conventionele.

De onderzoek naar psychedelica Behandelen psychische aandoeningen heeft de afgelopen jaren een boost gekregen. De VS, een pionier op dit gebied, is al begonnen met de fase drie (de vorige vóór de commercialisering van het medicijn) van twee proeven: een van de MDMA om de te behandelen posttraumatische stress en nog een van de psilocybine (beide nu goedgekeurd in Australië). Daarnaast worden er ook in Europa en met name in Catalonië soortgelijke onderzoeken uitgevoerd, al gaan ze wel iets achter de VS.

“Wat Australië nu heeft besloten is wacht niet op het proces van commercialisering van deze medicijnen en sta therapeuten toe om ze voor te schrijven aan patiënten die niet hebben geprofiteerd van de conventionele therapieën”, zegt de psychofarmacoloog Anton Gomez-Escolar Sanz, auteur van ‘Essential Guide to Psychedelic Renaissance’ en lid van de Spanish Society of Psychedelic Medicine (Sempsi). Gómez-Escolar benadrukt dat deze stoffen zullen worden toegediend in het kader van een begeleide psychotherapie, dat wil zeggen binnen een medisch programmain een beperkt tijdsbestek en met de supervisie van psychologen en psychiaters.

De vraag is hoe, als de medicijnen er nog niet zijn op de markt gebracht, zal aan de patiënt worden gegeven. Het is volgens deze psychofarmacoloog een “Middenweg” om mensen te behandelen voordat het medicijn op de markt komt. Hij denkt niet dat er wat dat betreft veel problemen zijn, omdat het gebruik van de psychedelische stof dat wel zal zijn “punctueel” en onder “medisch toezicht”. “Het is niet iets dat zal verkopen in apotheken, het volstaat dat de arts er op tijd toegang toe heeft”, verduidelijkt hij.

“Potentiële voordelen”

De Australische regelgevende instantie staat de voorschrijven van de synthetische drug MDMA voor de behandeling van posttraumatisch stresssyndroom en psilocybine voor depressies die niet verbeteren met andere behandelingen. “Dit zijn de enige twee ziekten waarvoor er is voldoende bewijs van potentieel voordeel voor sommige patiënten,” zegt de verklaring van vorige week.

Om medicijnen met deze stoffen voor te schrijven, hebben psychiaters toestemming nodig van de Therapeutic Goods Administration (TGA), die het zal onderwerpen aan het oordeel van een ethische onderzoekscommissie. De TGA erkent de “gebrek aan opties” voor geesteszieke patiënten resistent tegen behandelingen maar vergeet niet dat ze nodig zijn controles voor mogelijke nadelige effecten van deze therapieën en dat het, voor gebruik buiten de twee genoemde aandoeningen, nog steeds verboden middelen zijn.

Hoewel er geen gelicentieerde producten op de Australische markt zijn die een van beide stoffen bevatten, staat de TGA toe dat gediplomeerde psychiaters legaal kunnen inkopen “niet-goedgekeurde medicijnen” die ze bevatten. “belangrijke stap”

Voor Gómez-Escolar is dat van Australië een “belangrijke stap” bij het bevorderen van het gebruik van psychedelica om sommige psychische aandoeningen te behandelen. “In landen als Canada of Zwitsers Iets soortgelijks is al geprobeerd. Maar daar is het meestal voor ernstigere gevallen. In Canada worden ze bijvoorbeeld toegediend in situaties van terminale diagnose”, wijst deze expert.

Hij is van mening dat, in het geval van Spanje, “Er is nog een lange weg te gaan.” De VS zijn echter “heel dichtbij”. “Europa loopt twee tot drie jaar achter op de VS”, zegt Gómez-Escolar. In Noord-Amerika wordt verwacht dat MDMA en psilocybine “eind dit jaar” of “begin volgend jaar” zullen worden goedgekeurd voor gebruik.

In Catalonië, de Sant Joan de Deu-ziekenhuis (Esplugues de Llobregat) is al begonnen met de klinische proef met de psilocybine, wiens fase drie het zal uitvoeren Onderzoeksinstituut Vall d’Hebron (VHIR). Beide centra zullen ook fase drie van het onderzoek uitvoeren MDMA. Sant Joan de Déu, VHIR en de Ziekenhuis KliniekDaarnaast gaan ze ook het hallucinogeen onderzoeken 5-MDMT voor resistente depressie (een die niet reageert op conventionele medicijnen).